BGFlora.eu

 

Ricinus communis L.

R. communis L., Sp. Pl. ed. 1(1753)1007 — Рицин, кърлеж

Семейство: Euphorbiaceae Juss.
Род: Ricinus L.
Вид: Ricinus communis L.
Българско име: Рицин, кърлеж

Описание:

Многогодишно растение. (при нашите условия е едногодишно). Стъблото 1 - 3 (-4) м високо, разклонено, изправено, зелено или възчервено, голо. Листата щитовидни, дланевидно 5 - 11-делни, едри, до 60 см дълги, зелени, голи. Цветовете еднополови, в гроздо­видни, връхни, разклонени съцветия. Еднодомни растения. Мъжките цветове в долната, женските в горната част (рядко размесени или обратно), рядко цветовете двуполови. Чашката 3 - 5-делна. Тичинките многоброййи; с неколкократно разклонени дръжки, прашниците до 1000. Кутийката кълбеста, 1 - 2 см широка, с конични израстъци или гладка. Семето яйцевидно, 9 - 17 (25) мм дълго, гладко, лъскаво, яйцевидно, червеникаво кафяво, черно, раз­нообразно напетнено; придатъкът едър.

Култивирано като маслодайно, декоративно и медицинско, някъде по­дивяло по рудерализирани места.

Произхожда от Тропическа Африка.

Период на цъфтеж: VIII - IX

Разпространение в България:(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VII, Издателство на БАН, София, (1979)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.