BGFlora.eu

 

Rosa oxyodon Boiss.

1498 (25). R. oxyodon Boiss., Fl. Or. II (1872) 674; R. haematodes Boiss., 1. c. (1872) 684; R. cinnamomea var. oxyodon (Boiss.) Regel, Acta Horti Petrop. V, 2 (1878) 326 — Остролистно назъбена шипка

Семейство: Rosaceae Juss.
Род: Rosa L.
Вид: Rosa oxyodon Boiss.
Българско име: Остролистно назъбена шипка

Описание:

ђ. Храст. Стъблата 1 м високи с червеникава и тъмночервена кора. Шиповете прави или  слабо извити, нарядко разположени, често клонките без шипове. Листата 3 - 10 см дълги; листните дръжки голи, по-рядко с единични жлезисти власинки, Прилистниците тесни или сравнително по-широки, по края жлезисто ресничести. Листчетата 5 - 7, елиптични, много рядко с друга форма, със закръглен или заострен връх, отгоре голи, зелени, отдолу бледозелени, голи или с малко власинки, предимно по главната жилка, просто напилени или неясно жлезисто назъбени. Цветовете 1 - 3,5 см в диаметър, единични или по 2 - 5 в група; цветните дръжки равни на дължината на плода или по-дълги от него, обикновено жлезисти. Чашелистчетата целокрайни, с дълго листовидно разширение на върха, отвън почти голи, от вътрешната страна с власинки, след прецъфтяване остават изправени, не опадват при зрелите плодове. Главичките, образувани от сближените близалца, едри, влакнести. Плодовете тясно елипсоидни, на върха източени в шийка, голи или по-рядко с единични жлезисти власинки, при узряване наведени надолу.

Стопанско значение. Декоративно растение за паркове и градини. Плодовете са ценен продукт за хранително-вкусовата, промишленост и медицината, съдържат витамин С средно 1388 мг% на сурова маса.

*   *   *

Rosa oxyodon Boiss. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Rosa (family Rosaceae).
The record derives from RJP (data supplied on 2011-10-18) which reports it as an accepted name (record 15822) with original publication details: Flora orientalis Flora orientalis; 1867 674 1872.

Synonyms:

No synonyms are recorded for this name.

From “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-15822

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: V - УП.

Разпространение в България: По скални площадки към горната граница на горите в планините. Средна Стара планина (Козята стена — Карловски балкан), между 1000 и 1600 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (Балканския полуостров), Югозападна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том V, БАН, София, (1973), “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-15822

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.