BGFlora.eu

 

Rosa pimpinellifolia L.

1475 (2). R. pimpinellifolia L., Syst. Nat. ed. 10, II (1759) 1062; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 2 (1933) 561; Klášt., Fl. Eur. II (1968) 27; R. spinosissima L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 491; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924) 605; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 1 (1926) 743, p. p. — Анасонолистна шипка

Семейство: Rosaceae Juss.
Род: Rosa L.
Вид: Rosa pimpinellifolia L.
Българско име: Анасонолистна шипка

Описание:

ђ. Стъблата 0,5 - 1 м високи с изправени клонки. Шиповете разнотипни: прави  —  в основата разширени дисковидно и малки — игловидни, разположени нагъсто предимо по едногодишните цветоносни клонки. Листата 4 - 7 см дълги; листните дръжки голи или осеяни със жлезисти власинки; листчетата (5) 7 - 9, елиптични, тясно елиптични или кръгли,1 - 2,5 см дълги, на върха най-често закръглени, по-рядко заострени, по ръба с прости зъбци, голи и гладки, рядко с единични власинки по главните жилки на долната страна. Прилистниците 0,5 - 1 см широки, голи и гладки, по ръба често със жлези. Цветовете 4 - 5 см в диаметър, единични. Цветните дръжки 2 - 4 см дълги, голи или осеяни с редки жлезисти власинки. Чашелистчетата цели, целокрайни, тясно ланцетни, на върха заострени, голи или от външната страна рядко със жлезисти власинки, след прецъфтяване разперени или изправени. Венчелистчетата бели, с бледорозов оттенък (това се наблюдава най-добре в пъпките). Стълбчетата покрити с бели власинки. Плодовете широко елипсоидни, тъмнорозови до виненочервени.

Стопанско значение. Може да се използува като декоративно растение и за укрепване на ерозирани места. Плодовете съдържат витамин С средно 1246 мг% на сурова маса.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII, плодоноси: VIII - IX.

Разпространение в България: По скалисти терени в планинския пояс. Средна Стара планина (южната страна на Козята стена), на около 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Северна, Западна и Централна Европа, Средиземноморието, Югозападна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том V, БАН, София, (1973)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.