BGFlora.eu

 

Salvia pratensis L.

2708 (10). S. pratensis L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 25; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 310; Hedge, Fl. Eur., III (1972) 191; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. No. 965 — Ливадна какула

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Salvia L.
Вид: Salvia pratensis L.
Българско име: Ливадна какула

Описание:

Многогодишно растение. Стъблото 30 - 100 см високо, просто, изправено или възходящо, долу с разпръснати прости власинки, в горните части с повече или по-малко гъсти жлезисти и прости власинки. Листата цели, обикновено в приосновна розетка, запазваща се по време на цъфтежа, 45 - 170 мм дълги и 20 - 70 мм широки, яйцевидни или яйцевидно продълговати, в основата леко сърцевидни или закръглени, на върха повече или по-малко заострени или притъпени, кръгло назъбени или напилени, набръчкани, от двете страни почти голи; дръжките 30 - 80 мм дълги с дълги или къси жлезисти власинки; по-рядко стъблените листа развити, с по-малки размери, с къси дръжки или приседнали, обхващащи стъблото; отдолу с гъсти, прилегнали прости власинки. Присъцветниците яйцевидни до закръглени, обхващащи стъблото, дълго заострени, зелени; външната страна и ръба с разпръснати жлезисти власинки, вътрешната гола; долните достигащи върха на чашката, горните по-малки; по време на цъфтеж извити назад; трайни. Прешлените 4 - 6-цветни, 5 - 14 на брой, сближени; оста със жлезисти и прости власинки. Цветовете на едни индивиди двуполови, на други женски; цветните дръжки 3 - 7 мм дълги с гъсти къси и дълги стърчаща власинки, без прицветници. Чашката 6 - 11 мм дълга (при женските цветове само 6 - 8 мм), .камбанковидна, отвън с прости и дълги жлезисти власинки, отвътре в горната половина с къси, прилегнали прости власинки; горната устна закръглена с три сближени, къси зъбеца, при плода дълбоко вдлъбната, двубраздна; долната повече или по-малко дълбоко врязана, по-дълга от горната; всичките зъбци заострени. Венчето 20 - 30 мм дълго (при женските цветове само 10 - 15 мм), тъмносиньо до тъмновиолетово, по-рядко червеникаво или белезникаво; горната устна сърповидна, едва врязана, отвън с разпръснати жлезисти власинки, по-къса, еднакво или по-дълга от долната; последната с продълговати или елиптични странични дялове и със широко яйцевиден, повече или по-малко врязан, леко вълновиден страничен дял; тръбицата повече или по-малко разширена в горната част, значително по-дълга от чашката; отвътре гола. Тичинките едва по-дълги от горната устна или по-къси и скрити в нея; съчленени в мястото на свързване на тичинковата дръжка с прашниковата връзка; дръжките по-къси от прашниковите връзки; рамената нееднакви; долната прашникова торбичка редуцирана в една обикновена длетовидна пластинка, стерилна. Стълбчето по-дълго от горната устна. Орехчетата 2,5 мм дълги и 2 мм широки, продълговати, кафяви, гладки.

Забележка. S. pratensis е полиморфен вид, разделян от редица автори на множество локални подвидове, разновидности и форми, в повечето случаи, без ясно изразено корелативни белези.

S. pratensis x villicaulis; S. х danubialis Borb., Balaton. Fl. (1900) 266.

Посочва се за Черноморско крайбрежие (Северно, Каварна — Стоян., Стеф., 1948).

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VIII.

Разпространение в България: По сухи ливади и горски поляни, предимно по слънчеви местообитания в равнините, предпланините и планините. Разпространено, от морското рав­нище докъм 1200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Почти цяла Европа, Средиземно­морие (Западно Мароко). Въведена и отглеждана в Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том IX, БАН, София (1989)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.