BGFlora.eu

 

Scabiosa balcanica Velen.

3004 (11). S. balcanica (Velen.) Velen., Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss., Math.-Naturwiss. CI. 1888/3 (1889) 40 et Fl. Bulg. (1891) 243; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 2 (1930) 518; Jasiewicz, Fl. Eur. 4 (1976) 73; S. ochroleuca var. balcanica Velen., Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 7 1(8) (1886) 19; S. ochroleuca subsp. balcanica (Velen.) Stoj. & Stef., Фл. Бълг. изд. 3 (1948) 1101; S. columbaria subsp. balcanica (Velen.) Kokkini, Mount. Fl. Greece 2 (1992) 366 - Балканска самогризка

Семейство: Dipsacaceae Juss.
Род: Scabiosa L.
Вид: Scabiosa balcanica Velen.
Българско име: Балканска самогризка

Описание:

Многогодишно растение. Стъблата 20 - 40 см високи, неразклонени или в горната част с дълги разклонения, в долната и средна част голи, късовлакнести под съцветията, облистени в долната си част. Листата по нецъфтящите розетки яйцевидно- ланцетни, цели или лировидни, назъбени, с дълги дръжки, голи; стъбловите листа лировидни или 1 - 2 пъти перести, с линейни дялове, голи или по ръба с разпръснати, къси власинки. Съцветията лъчисти, главести, 2 - 3 см в диаметър; съцветните дръжки дълги, под съцветията с къси, гъсти, прилегнали прости власинки; обвивните листчета тясноланцетни, равни по дължина на цветовете, с къси, прилегнали прости власинки. Външната чашка с дълга влакнеста тръбичка, без ямички, с 8 ребра и бразди; короната около 2 пъти по-къса от тръбичката, по ръба назъбена; вътрешната чашка с къса дръжка и 6 мм дълги черни осили, 4 пъти по-дълги от короната. Венчето на периферните цветове малко по-дълго от централните, жълто.

Турus: Scabiosa ochroleuca var. balcanica Velen. In graminosis alpinis m. Vitosa (PRC, n.v.).

„Флора на Република България” том XI, София, (2013)

FLORA Republicae Bulgaricae, Opus inceptum curu redactoris principalis acad. DAKI JORDANOV, SERDICAE * 2013, Editio Academica “Professor MARIN DRINOV”
Editit tomum XI S. I. Kožuharon et M. E. Ančev
Redactor responsabilis editionis Prof. D. R. Peev, Dr. Sci.

*   *   *

Scabiosa balcanica Velen. ex Nyman is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Scabiosa (family Caprifoliaceae).
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name with original publication details: Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 159 1889.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:319728-1.

Synonyms:

No synonyms are recorded for this name.

Further information

The following databases may contain further information on this name. Please click on any button to follow a link to that database.
www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2593551

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти:  VII - VIII, плодоноси  VIII - IX.

Разпространение в България: По сухи тревисти и каменисти места. Стара планина (Западна и Средна), Витошки район (Витоша), Пирин, Рила, над 1300 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Югоизточна Европа (Балкански полу­остров - Сърбия, Р Македония). Балкански ендемит.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: 

„Флора на Република България” том XI, София, (2013)

FLORA Republicae Bulgaricae, Opus inceptum curu redactoris principalis acad. DAKI JORDANOV, SERDICAE * 2013, Editio Academica “Professor MARIN DRINOV”
Editit tomum XI S. I. Kožuharon et M. E. Ančev
Redactor responsabilis editionis Prof. D. R. Peev, Dr. Sci.

The Plant List - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2593551

*   *   *

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.