BGFlora.eu

 

Stachys palustris L.

2665 (8). S. palustris L., Sp. Pl.., ed. 1 (1753) 580; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 288; Ball, Fl. Eur., III (1972) 154 — Блатен чистец

Семейство: Labiatae juss. (Lamiaceae)
Род: Stachys L.
Вид: Stachys palustris L.
Българско име: Блатен чистец

Описание:

Многогодишно растение. Коренището дълго, пълзящо, разклонено. Стъблото изправено, 30 - 120 см високо, обикновено просто, рядко или гъсто влакнесто. Листата 3 - 12 см дълги, 0,6 - 3,0 см широки, продълговати, широко до линейно ланцетни, в основата отсечени, сърцевидни, на върха остри, назъбени, прилегнало влакнести; приосновните с къси дръжки, горните приседнали или с къси дръжки, присъцветните елиптично ланцетни, целокрайни, малко по-дълги от прешлените. Прешлените с 4 - 12 цвята, долните разделени, горните сближени в класовидно съцветие. Прицветниците линейни, 2 - 3 мм дълги, или липсващи. Чашката тръбесто звънчевидна, 6 - 8 мм дълга, влакнеста или почти гола, зъбците триъгълно ланцетни, на върха бодливо заострени, малко по-къси или почти равни на тръбицата. Венчето 12 - 15 мм дълго, пурпурно, тръбицага  включена в чашката; горната устна 3 - 5 мм дълга, късо влакнеста, долната 5 - 8 мм дълга, 3-делна със широк среден дял с по-тъмно виолетова рисунка. Орехчетата обратно яйцевидни, заоблени и издути, 2,2 мм дълги, 1,7 мм широки, черно кафяви, коремният ръб достигащ до горния.

Посочва се за Предбалкан, Рила (Самоков), Средна гора (Ихтиман) (Урум., 1897, 1908, 1909, 1928, 1935) и за цяла България (Vel., 1898, Стоян. Стеф., Китан., 1967).

Изменчивост

1   Долните листа с къса дръжка, горните приседнали ............................................................................................................... 2
1* Всички листа с дръжка ............................................................................................................................................................... 3
2   Листата широко ланцетни, повече от 6 мм широки ............................................................ var. palustris. Разпространено.
2* Листата линейно ланцетни, до 6 мм широки .............. var angustifolia Vis., Fl. Dalm., II (1847) 207. Североизточна България (c. Гарван, Силистренско).
3   Стъблото и листата късо влакнести; чашката почти гола ............... var. virescens Bornm., Bot. Centr., XXXVI (1915) 127. Черноморско крайбрежие (p. Камчия), Дунавска равнина (с. Вардим, Свищовско; с. Орсоя, Ломско).
3* Стъблото, листата и чашката кадифено влакнести ................... var. velutina Vand., Rel. Form. (1909) 464. Тракийска низина (c. Катуница, Пловдивско).

Забележка. Velenovsky (1891) отбелязва за материал от Пловдив, че се отличава с белеещо кадифен индументум, който вероятно се отнася към var. velutina Vand.

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - VIII, плодоноси:  VII -  IX.

Разпространение в България: Расте на силно влажни ливади, край реки, блата, мочурища, напоителни канали. Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равни­на, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Струмска долина, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, от морското равнище докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (до 70° северна ширина), по-често Средиземноморието, Азия, Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.