BGFlora.eu

 

Stachys sylvatica L.

2664 (7). S. sylvatica L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 580; Vel., Fl. Bulg. (1891) 455; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 288; Ball, Fl. Eur., III (1972) 154; S. sylvatica var. pycnotricha Borb. ex Mag. orv. es. term, vizsg. munk., XXI, (1881) 313; nom. n.; Exc.: Pl. Bulg. Exicc. No 962 — Горски чистец

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Stachys L.
Вид: Stachys sylvatica L.
Българско име: Горски чистец

Описание:

Многогодишно растение.  Коренището дълго, пълзящо, силно разклонено, с адвентивни корени. Стъблото изправено, 30 - 120 см високо, просто или в съцветието разклонено, с разперени прости и обилни жлезисти власинки. Листата тъмнозелени, рехаво влакнести, 4 - 14 см дълги, 2 - 8 см широки, всички с дръжки, сърцевидно яйцевидни, на върха остри, едро назъбени, присъцветните удължени, жлезисто влакнести. Прешлените с 3 - 6 цвята, раздалечени във връхни прекъснати класовидни съцветия. Прицветниците шиловидни и до 1 мм дълги. Чашката звънчевидна, 6 - 8 мм дълга, жлезисто влакнеста, зъбците триъгълно ланцетни, еднакви, почти равни на тръбицата, при плода извити. Венчето 15 - 18 мм дълго, тъмночервено с бели петна, жлезисто влакнесто, тръбицата 10 - 12 мм дълга, по-дълга от чашката; горната устна 4 - 5 мм дълга, долната 6 - 8 мм, 3-делна, средният дял широко яйцевиден. Орехчетата обратно яйцевидни, издути, 2,2 мм дълги, 1,5 мм широки, чернокафяви, коремният ръб достигащ до горния.

Забележка. Индументумът варира от разсеяно до гъсто влакнест в зависимост от засенчваното в местообитанието, поради което е без таксономична стойност.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII, плодоноси: VII - IX.

Разпространение в България: Из сенчести широколистни и иглолистни гори в предпланините и плани­ните. Разпространен от 200 докъм 1500 м надморска  височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (до 69° северна ширина в Норвегия, по-често в Средиземноморската област), Кавказ, Западен Сибир, Средна Азия (Алтай), Югозападна Азия (Мала Азия). Пренесен а Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.