BGFlora.eu

 

Tamarix tetrandra Pall. ex. M.B.

2108 (2). T. tetrandra Pall. ex. M.B., Fl. Taur. Cauc. I (1808) 247; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 521; Baum, FI. Eur. II (1968) 293 — Четиритичинкова ракитовица

Семейство: Tamaricaceae S. F. Gray
Род: Tamarix L.
Вид: Tamarix tetrandra Pall. ex. M.B.
Българско име: Четиритичинкова ракитовица

Описание:

ħ - Ђ. Xраст или ниско дърво до 5 м високо. Младите клонки тъмно червени, старите тъмно кафяви. Листата 3 - 5 мм дълги, люсповидни, целокрайни, с ципест ръб, прилегнали към клонките, последователни, без прилистници. Съцветията разположени върху старите (миналогодишните) тъмнокафяви клонки; цветовете много дребни, розови, двуполови, на дръжки, по-къси от чашката; чашелистчетата 4 (5), 2,0 - 2,5 мм дълги, яйцевидно продълговати, с прозрачен ципест ръб; венчелистчетата 4 (5), 2,5 - 3,5 мм дълги, елиптични, розови, след прецъфтяването опадват; тичинките 4, рядко липсват, нишковидни, дълги, колкото венчелистчетата, прикрепени върху 4-делен диск; яйчникът едногнезден, стълбчетата 3 - 4. Плодът пирамидална кутийка до 3 -  4 мм дълга, разпукваща се на 3 дяла. Семената обратно яйцевидни, голи, с осилче на върха и хвърчилка от власинки.

Стопанско значение. Използува се като укрепител на пясъчни терени и като декоративно растение.

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI, плодоноси:  VIII.

Разпространение в България: По песъчливите и каменистите места край реките и Черноморското крайбрежие. Черноморско крайбрежие (Поморие, Бургас), Струмска долина (Петричко), Тракийска низина (долината на р. Въча), Тунджанска хълмиста равнина (долината на р. Тунджа), Родопи (Източни — край с. Одринци, Кърджалийско). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Югоизточна Европа (Балкански полуостров: Югославия, Гърция, Турция — европейската част; Крим), Кавказ.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.