BGFlora.eu

 

Teucrium chamaedrys L.

2581 (3). T. chamaedrys L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 565; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc.,II (1928) 245; Tutin et Wood, Fl. Eur., III (1972) 132; T. chamaedrys L. f. viride Beck., in Ann. Hofmus Wien, 2 (1887) 147; Стоян., Стеф., Китан., Фл. Бълг., изд. 4, II (1967) 894; Т. chamaedrys L. var. glanduliferum auct. bulg. non Hausskn. (1897); Exs : Pl. Bulg. Exsicc. No 712 — Обикновено подъбиче

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Teucrium L.
Вид: Teucrium chamaedrys L.
Българско име: Обикновено подъбиче

Описание:

ђ. Коренището вдървеняло, силно разклонено. Стъблото 10 - 45 см високо, 0,2 - 0,4 см широко, единично или разклонено, в основата вдървеняващо, неясно четириръбесто, в основата по-рядко, нагоре сгъстяващо се дълго просто влакнесто. Листата на 1 - 6 мм дълги просто влакнести дръжки, 0,8 - 4 см дълги, 0,8 - 2,5 см широки, с клиновидна основа, ланцетни, елиптични, закръглени, ромбични, напилено до заоблено назъбени, от двете страни разредено до гъсто просто влакнести, по ръба ресничести, нагоре преминаващи в издребняващи по големина, елиптични, ланцетни, само в горната си част назъбени до напилени, от двете страни просто влакнести, по ръба ресничести, зелени или червеновиолетови присъцветници. Цветовете червени до розовочервени, в горната част на стъблото, на 2 - 7 мм дълги, просто влакнести дръжки. Чашката 4 - 8 мм дълга, звънеста, с 5 остро триъгълни, на върха до осилести зъбчета, в основата и по ръбовете по-гъсто, по повърхността по-рядко просто влак­неста, зелена или червеникава. Венечната тръбица 4 - 7 мм дълга, долната устна 3-делна, средният дял заоблен, по ръба вълновиден, страничните триъгълни, остатъците от горната устна остро триъгълни; тръбицата и дяловете от външната страна до основата на средния дял гъсто, неравномерно, отклонено влакнести, средният дял отвън рядко влакнест до гол, отвътре по средата просто влакнест, по ръба ресничест. Орехчетата 1,2 - 1,7 мм дълги, широко елиптични, гладки или леко набръчкан.

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - V, плодоноси: VIII - IX.

Разпространение в България: По сухи тревисти и каменисти места, из храсталаците. Разпространено, от морското равнище докъм 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Западна Азия, Северна Африка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.