BGFlora.eu

 

Veronica kellererii Deg. et Urum.

2810 (3). V. kellererii Deg. et Urum., Сп. Бълг. акад. наук. V (1912) 48; V saturejoides Vis. var. kellererii (Deg. et Urum.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1929) 158; V saturejoides subsp. kellererii (Deg. et Urum.) M. Fischer, Österr. Bot. Zeitschr. CXVIII (1970) 204; V saturejoides auct. Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II  (1925) 1005, non Vis.; Walters et Webb, Fl. Eur. Ш (1972) 244; V thessalica Benth. var. Tösevii Vel., Österr. Bot. Zeitschr. (1902) 372; Стоян., Стеф., 1. c.; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. № 81 (sub V saturejoides Vis.) — Келерерово великденче

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Veronica L.
Вид: Veronica kellererii Deg. et Urum.
Българско име: Келерерово великденче

Описание:

Многогодишно растение. Коренищата груби, наклонени. Стъблата вдървеняващи, единични или по няколко, пълзящи или приповдигащи се, 4 -30 см високи, разклонени в горната част, при основата голи или с единични прости власинки (0,8 - 1,2 мм дълги), постепенно сгъстяващи се към съцветието. Листата кожести; долните лопатовидни; средните удължено лопатовидни; горните удължено лопатовидни, скосени на върха; всички приседнали, наредени керемидо образно, 4 - 11 мм дълги, 3 - 5,5 мм широки, понякога назъбени, рядко със задебелен листен ръб; от двете страни с разредени прости власинки (0,4 - 0,5 мм дълги) и дребни триклетъчни жлези (0,05 - 0,06 мм дълги) или почти голи, по ръба ресничести. Сьцветията връхни, главести, 10 - 22 мм дълги, 15 -  22 мм широки; съцветната ос гъсто покрита с прости 0,6 - 0,8 мм дълги власинки. Прицветниците тясно ланцетни до ланцетни или листоподобни, 4 - 6 мм дълги, 1,5 - 3 мм широки, с дълги власинки като оста. Цветните дръжки 1 - 3 мм дълги, незначително удължаващи се при узряването на плода, гъсто просто влакнести. Чашковите дялове 4 - 5, тясно ланцетни; големите 2,5 - 4 мм дълги, 1,5 - 2 мм широки; малките 1,5 - 3 мм дълги, 0,8 - 1,5 мм широки, с прости (0,6 - 0,75 мм дълги) гъсти власинки. Венчето 15 - 18 мм широко, тъмносиньо; по време на цъфтежа тичинките надвишават цветния диск. Стълбчето 5 - 9 мм, с плитък изрез. Кутийката 3 - 4,2 мм дълга, 3 - 4 мм широка, обратно сърцевидна, слабо двойно изпъкнала, по повърхността с къси, а по ръба и изреза с по-дълги — до 1 мм, прости, примесени със жлезисти (0,07 - 0,1 мм дълги) власинки; при узряването си плодът надвишава чашката. Семената многобройни, 1 - 1,5 мм дълги, 0,8 - 1 мм широки, кафяви до златистокафяви, неправилно многоъгълни или неправилно лещовидни.

Lectotypus. V keliererii Deg. et Urum.f Ms. Pirin, leg. Urumov (SOM, № 67921 — !)

От: „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995)

*     *     *     *     *

Veronica kellereri Degen & Urum. is an unresolved name

This name is unresolved.
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which does not establish this name either as an accepted name or as a synonym with original publication details: Magyar Bot. Lapok 10: 111 1911.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:812159-1.

From:  www.theplantlist.org › browse › Plantaginaceae › Vero...

*     *     *     *     *

Not found such species in Wikipedia, the free encyclopedia: Veronica kellererii Deg. Et Urum.

From Wikipedia, the free encyclopedia

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VII, плодоноси: VII - IX.

Разпространение в България: По варовити и скални терени, в планините. Пирин, Рила (в района . Мермера), от 2500 докъм 2900 м надморска височина. Ендемит. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Ендемит.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Република България”, том X, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, Б А Н, София, (1995), Wikipedia, the free encyclopedia, www.theplantlist.org › browse › Plantaginaceae › Vero...

1.

2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.