BGFlora.eu

 

Viola kitaibeliana Schult.

(32). V. kitaibliana Schult. in Roem. et Schult., Syst. Veget. V(1819) 583; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 517; Valent., Merkm. et A. Schmidt, Fl. Eur. II (1968) 281; V. tricolor var. kitaibeliana (Schult.) Boiss., Fl. Or. I (1867) 466; V. tricolor var. tenella Griseb., Spicil. Fl. Rum Byth I (1843) 237— Китайбелова теменуга

Семейство: Violaceae Batsch
Род: Viola L.
Вид: Viola kitaibeliana Schult.
Българско име: Китайбелова теменуга

Описание:

Едногодишно растение. Коренът тънък, 4 - 8 см дълъг. Стъблото изправено или приповдигнато, просто или разклонено, 3 - 20 см високо, в долната част с къси, остри, гъсти, насочени назад власинки, нагоре обикновено голо. Листата тъпо назъбени, с груби четинки поне по дръжките, ръба и жилките отдолу; долните и средните закръглено яйцевидни до яйцевидни, в основата често плитко сърцевидни, 5 - 30 мм дълги и почти толкова широки, с дръжки двойно по- дълги или равни на петурите; горните продълговато елиптични или линейно ланцетни, по-гъсто четинести, 3 - 15 мм дълги, 2 - 6 мм широки, на върха тъпо заострени, в основата клиновидно стеснени, с 2 - 3 (4) пъти по-къса от петурата дръжка. Прилистниците голи или по ръба четинести; на долните листа обикновено цели, линейно лопатовидни; на средните и горните длановидно разделени; страничните дялове 2 - 3 (5) външни и 0 - 2 (3) вътрешни — линейни; средният дял голям, подобен на съответния лист, назъбен или целокраен, стеснен или закръглен в основата, с 1 - 3 пъти по-къса от петурката дръжка. Цветните дръжки 2 - 12 см дълги, до средата късо четинести, рядко голи, с прицветници под извивката. Цветовете по 1 - 3 (5) на стъбло, единични в пазвите на листата, правоъгълни или трапецовидни, 5 - 8 (13) мм високи, 4 - 6 (8) мм широки, без миризма. Чашелистчетата ланцетни, голи, по ръба най-често с насочени напред ресничести власинки, с придатъците 6 - 8 мм дълги и около 2 мм широки; придатъците правоъгълни или закръглени, 1,5 - 3,0 мм дълги. Венчелистчетата бледо жълти или белезникави, рядко горните и страничните бледо сини, вгънати в чашката, по-къси от нея, продълговато обратно яйцевидни, горните 4 - 7 мм дълги, 2 - 3 мм широки, разперени назад и встрани; страничните 5 - 8 мм дълги, 2 - 3 мм широки, в основата с реснички, насочени към горните (леко ги припокриват); долното заедно със шпората 8 - 10 (13) мм дълго, 3 - 5 (6) мм широко, в основата по-интензивно жълто, с 3 - 5 тъмно виолетови жилки, стеснено в 1,0 - 1,5 мм дълъг, отвътре ресничест нокът и 2 - 3 мм дълга, бледо виолетова или бяла, равна или малко по-дълга от чашечните придатъци шпора, Яйчникът гол; стълбчето коленчесто извито, от основата към върха постепенно разширено; близалцето цяло, със широк отвор и съвсем къса долна устна. Кутийката бледокафява, широко яйцевидна, 5 -  6 мм дълга и 4 - 5 мм широка, гола, на изправена или леко отклонена встрани дръжка. Семената жълто кафяви, елиптични, 1,5 - 1,75 мм дълги, 0,75 - 1,0 мм широки; придатъкът къс.

Период на цъфтеж: Цъфти:  III - VI, плодоноси:. -VII.

Разпространение в България: По тревисти пустеещи места, пасбища, сухи ливади, ниви, в равнините и долния планински пояс. Разпространено, от морското равнище докъм 1200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна и Южна Европа (в Швеция вероятно пренесено), Югозападна Азия (Мала Азия).

*     *     *     *     *

Viola kitaibeliana Schult. is an accepted name

Viola arvensis subsp. kitaibeliana (Schult.) Mateo & Figuerola

Synonym


From:   
Viola kitaibeliana Schult. — The Plant List
www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2460597

M Viola kitaibeliana Schult. is an accepted name. This name is the accepted name of a species in the genus Viola (family Violaceae). The record derives from ...

*     *     *     *     *

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979), Viola kitaibeliana Schult. — The Plant List
www.theplantlist.org › tpl1.1 › record › kew-2460597

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.