BGFlora.eu

 

Viola odorata L.

2065 (2). V. odorata L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 934; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 500; Valent. Merxm. et A. Schmidt, Fl. Eur. II (1968) 272; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. No 168 — Миризлива теменуга

Семейство: Violaceae Batsch
Род: Viola L.
Вид: Viola odorata L.
Българско име: Миризлива теменуга

Описание:

Многогодишно безстъблено растение, 2,5 - 15,0 см високо. Коренището дебело, разклонено, образува розетка от листа, цветове и 15 - 25 см дълги, около 1,5 мм дебели вкореняващи се надземни издънки, развиващи растения, цъфтящи на втората година. Листата с дръжки, голи или с редки, къси, четинести власинки, с 5 - 7 странични жилки, плитко, ситно, тъпо, назъбени, най-широки по средата, в основата дълбоко и тясно сърцевидни, на върха тъпи, закръглени или тъпоъгълно стеснени; пролетните закръглено бъбрековидни или закръглено сърцевидни, 2,0 - 3,5 см дълги и почети толкова широки, с 3 - 6 (10) см дълги дръжки; летните закръглено бъбрековидни до яйцевидно бъбрековидни, 4 - 6 см дълги и толкова широки или малко по-тесни, с 6 - 12 см дълги дръжки. Прилистниците широко яйцевидни или широко ланцетни, 8 - 15 (20) мм дълги и 3 - 5 (8) мм широки, 1 - 4 (5) пъти по-дълги, отколкото широки, голи, рядко по ръба късо влакнести, на върха заострени или тьпи, целокрайни или с къси (до 1 мм) кафяво жлезисти реснички по ръба. Цветовете 1 - 10 (15) на коренище, по един в пазвите на розетковите листа, гледани отпред трапецовидни или правоъгълни, 1,5 - 2,5 см високи, 1,2 - 2,2 см широки, с приятна миризма. Цветните дръжки изправени или леко встрани отклонени, 4 - 10 (15) см дълги, голи или до средата късо четинести с два ципести прицветника под средата. Чашелистчетата яйцевидни или продълговато яйцевидни, с придатъци, 5 - 8 мм дълги, 2 - 3 мм широки, тъпи, голи; придатъците закръглени или трапецовидни, 1,5 - 2,0 мм дълги. Венчелистчетата тъмно виолетови, светло виолетови или сини, в основата често белезникави, рядко изцяло бели, неприпокриващи се; горните елиптични или продълговато обратно яйцевидни, разперени назад и встрани, 12 - 16 мм дълги, 5 - 6 мм широки; страничните елиптично обратно яйцевидни до продълговато обратно яйцевидни, извити към долното, насочени напред и встрани, 12 - 18 мм дълги, 6 - 8 мм широки, в основата с реснички; долното лъжичковидно, обратно яйцевидно с 5 - 7 неясно изразени, по-точно виолетови, надлъжни жилки, заедно със шпората 13 - 18 мм дълго и 8 - 11 мм широко, в основата стеснено в 2 - 3 мм дълъг жлебовиден нокът, преминаващ в шпора; шпората синьо виолетова, дебела, тъпа, леко извита нагоре, 3 - 5 мм дълга, 2 - 3 пъти по-дълга от чашечните придатъци. Яйчникът гол или разпръснато късо влакнест; стълбчето сплеснато отстрани; близалцето цяло, изкривено и заострено като човка, дълга колкото най-големия диаметър на стълбчето. Кутийката широко яйцевидна до сферична, 9 мм дълга, 8 мм широка, гола или с редки, къси четинести власинки, розово виолетова или зелено виолетова, полегнала на земята. Семената бледо кафяви, широко яйцевидни, 2 - 3 мм дълги, около 2 мм широки; при­датъкът 2 мм дълъг.

Стопанско значение. Декоративно и медоносно растение. От­глежда се в цялата страна. Има селекционирани сортове. В цветовете, листата и корените се съдържа теменугово масло, използувано в парфюмерията. Ко­рените съдържат и алкалоида виолин, намиращ приложение в медицината. В 1 г листа са установени 120 гами каротин и 289 - 396 мг% витамин С.

„Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

*     *     *     *     *
2 plant name records match your search criteria Viola odorata. The results are below.


Viola odorata L.

Accepted

 

WCSP (in review)

2012-03-26

Viola odorata f. odorata

Synonym

 

TRO

2012-04-18

From:  
www.theplantlist.org › tpl1.1 › search › q=Viola odorata

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти:  III - IV, плодоноси:  V - VII.

Разпространение в България: В просветлените листопадни гори и храсталаци, предимно в доловете и поречията на по-големите реки. Разпространено, от морското равнище докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без крайните северни части), Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия, Сирия).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979), www.theplantlist.org › tpl1.1 › search › q=Viola odorata

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.