BGFlora.eu

 

Viola rhodopeia Becker

2089 (26). V. rhodopeia Becker, Beih. Bot. Centralbl. XXVI, 2 (1910) 334; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 513; Valent. Merxm. et A. Schmidt, Fl. Eur. II (1968) 279; V. alchariensis auct. Urum., Allgem. Bot. Zeitschr. IV (1906) 58, non Beck; Exs.: Pl. Bulg. Exsicc. No 270 — Родопска теменуга

Семейство: Violaceae Batsch
Род: Viola L.
Вид: Viola rhodopeia Becker
Българско име: Родопска теменуга

Описание:

Многогодишно растение. Коренището тънко, разклонено. Стъблата по няколко, изправени или приповдигнати, с къси междувъзлия, голи или по две надлъжни линии, с къси, обърнати назад четинки, 10 - 25 см високи, в основата с 3 - 10 см дълги, подземни, рядко надземни издънки с малки листенца. Листата целокрайни или отстрани с по 1 - 3 раздалечени, плитки, тъпи отсечени зъбчета, голи или по дръжките, ръба и жилките докъм средата на петурата късо четинести; долните закръглено яйцевидни до продълговато елиптични, 5 - 8 мм дълги, 2 - 4 мм широки, с 1,5 - 2 пъти по-дълги от петурите дръжки, в цъфтеж изсъхнали; средните продълговато лопатовидни или тясно лопатовидни, 10 - 13 мм дълги, 2 - 4 мм широки, заострени, в основата клиновидно стеснени в 4 - 8 мм дълга крилата дръжка; горните линейно ланцетни до линейни, 7 -  25 мм дълги, 1,5 - 2,0 мм широки, заострени, с 2 - 4 мм дълга дръжка. Прилистниците голи, рядко късо четинести по ръба, длановидно разделени до основата; на средните и горните листа 15 - 25 мм дълги, 10 - 20 мм широки, разделени на 4 - 6 линейни заострени дяла, средният малко по-голям, често вилужно изрязан в горната си част. Цветните дръжки 6 - 15 см дълги, голи, с прицветрици под извивката. Цветовете 1 - 3 (6) на стъбло, единични в пазвите на средните и горните листа, обратно трапецовидни, 1,5 - 2,5 см високи, 1,5 - 2,4 см широки, с миризма. Чашелистчетата продълговато ланцетни, заострени, с придатъците 10 - 12 мм дълги, 1,5 - 2,0 мм широки, голи; придатъците правоъгълни или трапецовидни, често назъбени, 3 - 4 мм дълги. Венчелистчетата жълти, рядко горните и страничните синьо виолетови или червено кафяви по края, обратно яйцевидни; горните разперени назад и встрани, 12 - 16 мм дълги, 8 - 10 мм широки; страничните 11 - 14 мм дълги, 7 - 8 мм широки, в основата с реснички и 3 надлъжни виолетови жилки, извити встрани и към горните — припокриват ги значително (до 1/4); долното по-интензивно жълто, често оранжево, широко обратно сърцевидно, заедно със шпората 18 - 25 мм дълго, 12 - 15 мм широко, на върха врязано, в основата с 5 тъмно виолетови жилки, стеснено в 3 - 5 мм жлебовиден нокът и 5 - 8 мм дълга, бледо виолетова, тънка, цилиндрична, насочена нагоре, най-често права, 2,5 пъти по-дълга от чашечните придатъци шпора. Яйчникът гол; стълбчето коленчесто извито от основата, нагоре разширено; близалцето цяло, сферично, с реснички отгоре и снопчета власинки отстрани под устната. Кутийката продъл­говато яйцевидна, ребреста, 10 - 11 мм дълга, 6 - 7 мм широка, бледо кафява, гола. Семената жълто кафяви, яйцевидни, 1,5 мм дълги, 1 мм широки; придатъкът къс.

Изменчивост

var. rhodopeia. Стъблото 10 - 25 см високо, с 0,5 - 3,0 см дълги междувъзлия. Листата раздалечени. Рила (източните склонове на връх Белмекен, Куртово), Западни Родопи (Беглика, Ташбоаз, Доспатски район).
var. congesta Delip., var. n. in Addenda. Стъблото3 - 5 (8) см високо, със силно скъсени, 0,2 - 0,5 см дълги междувъзлия. Листата приближени. Западни Родопи (изворите на Крива река), Средни Родопи (северните и североизточните склонове на връх Перелик).

„Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

*     *     *     *     *

Family: Violaceae Batsch

  1. Genus: Viola L.

Viola rhodopeia W.Becker

This species is accepted, and is native to Bulgaria..
From:  

Viola rhodopeia - W.Becker - EUNIS

eunis.eea.europa.eu › species

Kingdom: Plantae > Division: Spermatophyta > Class: Dicotyledones > Order: Violales > Family: Violaceae > Genus: Viola > Species: Viola rhodopeia ...

*     *     *     *     *

Viola rhodopeia W.Becker - GBIF

www.gbif.org › species

Unranked. Viola rhodopeia W.Becker. Overview. Classification. What is GBIF? API FAQ Newsletter Privacy Terms and agreements Citation Code of Conduct ...

*     *     *     *     *

Viola rhodopeia W.Becker | Plants of the World Online | Kew ...

Family: Violaceae Batsch

  1. Genus: Viola L.

Viola rhodopeia W.Becker

This species is accepted, and is native to Bulgaria..

*     *     *     *     *

Wikipedia does not have an article with this exact name.

From Wikipedia, the free encyclopedia

*     *     *     *     *

Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - VIII, плодонси:  VII - IX.

Разпространение в България: По умерено влажни ливади и пасища, в планините. Рила (източните скло­нове на връх Белмекен, изворите на Крива река, Куртово), Западни (Беглика, Ташбоаз, Доспатски район) и Средни (Перелик) Родопи, от 1300докъм 2400 м надморска височина. Ендемит. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Български ендемит

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979), Wikipedia, the free encyclopedia, Viola rhodopeia - W.Becker - EUNIS eunis.eea.europa.eu › species, Viola rhodopeia W.Becker | Plants of the World Online | Kew ...

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.